"Елица Матеева" - новини с този етикет

Кинолектория в рамките на "Киноюбилей" в РБ "Пенчо Славейков", Варна
05.07.2013 г. 17:37
Кинолектория и прожекция на филма "Жмичка"
11.06.2013 г. 13:24
20 години от създаването на "Толкова близо, толкова далеч"
13.05.2013 г. 15:52
"Особен поглед" - нова кинорубрика в модула "Киноюбилей"
12.04.2013 г. 11:55
Кинолектория в РБ "Пенчо Славейков" Варна
13.03.2013 г. 14:06
Кинолектория в РБ "Пенчо Славейков" Варна
13.02.2013 г. 15:25
Януарското издание на рубриката "Автограф"
25.01.2013 г. 12:19
Кинолектория в РБ "Пенчо Славейков" Варна
02.01.2013 г. 15:19
Второто предложение на рубриката „Киноюбилей” в РБ „Пенчо Славейков” Варна
19.11.2012 г. 17:22
Безплатно авторско кино в отдел „Изкуство” на РБ „Пенчо Славейков” - Варна
22.10.2012 г. 13:05