"Дъбът на Пенчо" - новини с този етикет

Георги Тенев - носител на наградата
28.05.2020 г. 17:11
Чавдар Ценов и Цветанка Еленкова - носители на наградата
28.05.2019 г. 22:01
Отличието се дава по повод изследването "РоманОлогия ли?"
28.05.2015 г. 17:47
Георги Янев и Христо Карастоянов с наградата за 2014 г.
28.05.2014 г. 18:35
Миряна Янакиева и Борис Минков - новите носители на наградата
28.05.2012 г. 18:37
Георги Господинов и Палми Ранчев - новите носители на наградата
29.05.2011 г. 23:38
За литературни и литературоведски приноси към модерната българска култура
28.05.2010 г. 19:29
Носители на наградата за 2009 г. са Елена Алексиева и Милен Русков
28.05.2009 г. 14:59
Антония Велкова-Гайдаржиева и Пламен Дойнов с наградата тази година
02.06.2008 г. 22:18