"Димитър Злочести и Войводата Патрев" - новини с този етикет

Срещи с автора на романа „Димитър Злочести и Войводата Патрев“ в София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Варна
09.03.2016 г. 13:58
Анчо Калоянов за българския Христос и българската памет в мистичния роман „Димитър Злочести и Войводата Патрев“
24.02.2016 г. 21:38