"Диалози" - новини с този етикет

Живопис от колекцията на СГХГ от втората половина на XX до началото на XXI век
13.07.2009 г. 13:00
Живопис от колекцията на СГХГ от втората половина на XX до началото на XXI век
05.04.2009 г. 14:55
Полският културен институт гостува в Пловдив
21.05.2008 г. 10:27
10-годишнина на сърбо-хърватистиката в Пловдивския университет
21.04.2007 г. 16:00
In memoriam: Жан Бодрияр
15.03.2007 г. 14:03
Окончателна програма на конференцията
14.11.2006 г. 12:41
Международна интердисциплинарна научна конференция
21.10.2006 г. 23:14
Варна - Пазарджик: гостуващи изложби
27.01.2006 г. 18:27
Международна конференция в памет на българския литературовед проф. дфн Боян Ничев
25.11.2005 г. 11:35