"Департамент Театър" - новини с този етикет

Департамент „Театър“ на НБУ обявява прием на студенти с трайни физически, слухово-говорни и зрителни увреждания
29.07.2016 г. 16:35
В рамките на постоянния семинар "Шекспир: Версии" на департамент "Театър" на НБУ
11.04.2014 г. 17:27
Теди Москов, Владимир Пенев, Недялко Делчев, Яна Борисова и Силвия Чолева ще бъдат част от преподавателския екип
17.09.2012 г. 16:00