"Градът - екран" - новини с този етикет

Пловдив: Трета серия прожекции в публично пространство
22.12.2014 г. 17:16
Трансформиране на градската архитектурна среда в изложбено пространство за нови медийни изкуства
04.12.2014 г. 14:41