"Галерия ИСИ - София" - новини с този етикет

Коледна изложба на авторски тиражи
10.12.2014 г. 14:32
Природното и изкуственото; вечното и временното; близкото и далечното – множество опозиционни двойки "за обсъждане"...
30.09.2013 г. 11:21
Изложба "Съвременни сечива на труда" - обекти, видео
26.01.2012 г. 18:49
Фотодокументация на шест пърформанса, правени през последните години в Берлин, Ню Йорк, Амстердам и София
28.06.2011 г. 22:58