"Борис Денев" - новини с този етикет

Обща експозиция на художниците Борис Денев (1883-1969 г.) и Славка Денева (1929-1984 г.)
03.02.2014 г. 15:22
Произведения на Борис Денев, Петър Морозов, Александър Мутафов и Симеон Велков
01.10.2012 г. 13:20
36 картини, реставрирани от студенти под ръководството на доц. Стефан Белишки
24.09.2012 г. 17:30