"Благотворителна изложба" - новини с този етикет

В помощ на деца, изпаднали в беда
17.09.2007 г. 14:18
Набраните суми - за Дневен център “Добро сърце”, гр. Перник
15.12.2006 г. 14:51
Деца помагат на деца чрез изкуство
30.05.2006 г. 23:47