"Балканите" - новини с този етикет

Конференция, посветена на танцовото изкуство
22.11.2006 г. 13:39
Окончателна програма на конференцията
14.11.2006 г. 12:41
Международна интердисциплинарна научна конференция
21.10.2006 г. 23:14
Балкански идентичности в българската култура
11.10.2006 г. 21:49
Международна кръгла маса
14.06.2006 г. 06:46
Пети международен фолклорен фестивал
31.05.2006 г. 07:54
Девета международна научна конференция
11.04.2006 г. 20:11
ІХ-та международна конференция
24.01.2006 г. 15:58
Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” - съучредител от българска страна
23.01.2006 г. 17:39