"Академика" - новини с този етикет

На 1 и 2 юни 2011 г. в СУ "Св. Кл. Охридски"
31.05.2011 г. 15:30
Между Дора Габе и Сократ
17.10.2008 г. 09:32
Пространство за философия, хуманитаристика и социални науки
04.03.2008 г. 11:25
Ново пространство за теоретични срещи и диалог
15.03.2007 г. 13:29