Срещи

септември 2006 г.

Над сто участници от Плевен, Ловеч, Габрово, Севлиево и Велико Търново
В рамките на Националните културни празници “Албена 2006”