Срещи

ноември 2007 г.

Как си представяш живота си в Европа след 30 години?
ИК "Жанет 45" гостува на Ямбол