Срещи

май 2012 г.

В рамките на образователната платформа “Въведение в съвременното изкуство”
Лекция и кръгла маса "Бъдещето на деконструкцията" с участието на Тилотама Раджан