Срещи

май 2011 г.

В рамките на проект, представящ индийските културни и образователни традиции
И премиера на книгата „Прах от песен”
Част от дългосрочната програма "Литература в 100 лица" (2011-2019)
Проект „Научно и културно наследство на руската емиграция в България (1920-1940 г.)"
Разговор с художничката Бояна Попова
Лекция в Съюза на архитектите в България
По случай 120 години от края на земния път на Елена Блаватска (1831-1891)