Срещи

май 2007 г.

Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ
ИК "Жанет 45" представя книгата на Стефан Цанев в Брюксел
Полските разкопки в Сакара (Египет)
Салон Четвъртък - вход свободен