Срещи

юни 2014 г.

125 години от рождението на акад. Николай Райнов (1889-1954) и 95 години от рождението на Богомил Райнов (1919-2007)
Юнската среща от цикъла лекции "Книгата на книгите"
На 21 юни от 11:00 ч. в Етнографски музей, София
Писателите ще посетят спектакъла „Крал за един ден” от Верди на 13 юни
Кръг "Слово" представя проф. Румен Стоянов