Срещи

юни 2006 г.

Авторски рецитал на поета
Силата и слабостта на думите според Е. Евтушенко
Поетичен рецитал на Евтушенко
Авторски рецитал на Георги Драмбозов
Осма международна писателска среща
Силата и слабостта на думите в диалога с глобализиращия се свят