Срещи

юли 2007 г.

Българска премиера на “Българка”
Различното в палитрата от повторения
Честване годишнината от рождението на Петър Дънов
...и дискусия с неговия директор Йозеп Рамонеда
Литературно четене и разговор с Башким Шеху, Албания/Испания