Срещи

декември 2021 г.

22 декември 2021 г., 16.30 ч., Нов български университет
11 декември 2021 г., 18:30 часа, Литературен клуб на Столична библиотека