Срещи

август 2022 г.

1 септември, 16.00 ч., Нов български университет
1 септември 2022, 18:30 ч., Гьоте-институт София, библиотека
ХаХаХа на Пейка: изненадващо ИмПро в Южния парк - 29 август, 19 часа