Срещи

април 2018 г.

Лекцията на Петко Танчев и Атанас Динчев е част от серия, която изследва връзката между наука, изкуство и технологии
10 април 2018, 18:30 ч., Литературен клуб на Столична библиотека