Конкурси

май 2010 г.

За участници на възраст над 8 години
За извънстолични автори, нечленуващи в национални писателски сдружения или съюзи и не по-възрастни от 40 години
Литературен хумористичен конкурс
За млади изпълнители на добруджански народни песни