Конкурси

май 2007 г.

Традиционeн конкурс за студентско литературно творчество
Към българите по света
Иван Голев - с четвърта номинация в конкурса
Номинациите за най-добрия български роман ще бъдат оповестени в края на месец юни