Конкурси

март 2015 г.

За непубликувани разкази на автори над 18 години
Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор
"Истории от някога" с тема на четене за герой на любимия писател
По повод 1160 г. от създаването на славянската писменост и 1200 г. от рождението на Св. Методий
За книга, публикувана в периода 2010-2104 г. на автори с медицинско образование
За ученици на възраст от 13 до 19 години