Конкурси

март 2009 г.

За европейски граждани на възраст между 12 и 19 години
За ученици от 14 до 19-годишна възраст (9.-12. клас)
За деца и младежи на възраст от 12 до 25 години
Посвещава се на Христо Фотев
За български и чуждестранни автори, без ограничение относно използваните технологии