Конкурси

юни 2016 г.

Резултатите ще бъдат обявени на 10 юни 2016 г.
Четиринадесето издание на конкурса
За деца на възраст между 8 и 19 години. Крайният срок за изпращане на произведения се удължава до края на месец юни