Конкурси

февруари 2014 г.

За български автори с новоиздадени книги през 2013 година
Посветен на художника Жорж Папазов и изкуствоведа Кирил Кръстев
Във връзка с честването на 11 май – Ден на гр. Ловеч
За ученици на възраст от 13 до 19 години
За издадена през 2013 година книга
Анонимен конкурс без ограничения в тематично, жанрово и стилово отношение
За лица, професионално свързани с морето, без възрастови ограничения
Покана от Клуба на почитателите на руската култура и изкуство
Покажете, че точните, а не многото думи са важното за една фантастична история! :)
XV Национален конкурс за училищен театър на испански език