Конкурси

август 2019 г.

За изобразително изкуство и литература. Краен срок за представяне на произведенията 21 октомври 2019 г.
През септември в София ще се състои Европейския конкурс за млади учени EUCYS 2019
Краен срок за изпращане на творбите: 30 септември 2019 г.