Конкурси

август 2012 г.

За превод от английски на български език на съвременен роман
Конкурси за есе, стихотворение и рисунка, за ученици от 7 до 18 години
Част от Националната инициатива "Пазител на традициите" 2012
Художествена проза от европейски автори