Конкурси

април 2012 г.

Проектите трябва да се придържат към визията и мащаба на предишния паметник
Kонкурс за изключителна българска дисертация върху историята на Османската империя
Конкурс за ученици от 8 до 19 г.
За поезия, белетристика, критика и книга от автор студент
За участници от 7 до 17 години
Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови
За пръв път и за български деца, живеещи в чужбина