Проекти

септември 2022 г.

9 и 10 септември, 17:30 ч., Tеатър-лаборатория "Алма Алтер"
Сдружение „Евро Адванс“ реализира проекта чрез "Хибриден фестивал"
Памет за Георги Рупчев, нощна поетична обиколка, Светослав Минков, художнички и писателки