Проекти

октомври 2010 г.

Първата среща е на 3 ноември, сряда, от 17.30 до 19.00 часа
Проект, финансиран от правителствата на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн
В рамките на проекта “Тайните поетически вечери”
21-24 октомври в Северозападна България
В рамките на програма “Култура 2007-2013 г.” на Европейския съюз
Училището е домакин по европейски проект „Коменски”
Нашият свят в 16 цвята - 8bit-ова култура