Проекти

ноември 2019 г.

Търсят се нови детски книжки, съвременна българска литература и нови издания, излезли в последните 10 години
Проект „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност”
Официално откриване на 5 ноември 2019, 13:00 ч., Метростанция Софийски университет „Св. Климент Охридски“