Проекти

ноември 2016 г.

Проект „Другото изкуство на София” на Сдружение "Изкуство в действие"
Част от кампанията „Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“