Проекти

януари 2014 г.

Поредица беседи и дискусии в Ателие-колекция Светлин Русев
Инициатива за отбелязване на 100 години от рождението на Борис Христов по света
Или как се полагат основите на демократичното образование у нас