Проекти

април 2013 г.

Втора седмица от Националната кампания "Походът на книгите"
Първата среща е със Стефан Цанев - 8 април, 18.00 ч.
Кандидатури за Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството
Кампания 2013 г. - 2-23 април