Проекти

април 2011 г.

Национална инициатива, организирана от редакцията на списание "Аз съм българче"
В рамките на Седмици на Германия в България