Научни форуми

май 2019 г.

Домакин на форума е БАРОК - Българска асоциация на работодателите в областта на културата
16 май 2019, Унгарски културен институт - София
„Български исторически четения“ на 12 май в София