Научни форуми

март 2016 г.

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
26-27 март 2016 г, ИЕФЕМ - БАН
По случай 80-годишнината от рождението изтъкнатия български учен, дългогодишен ръководител на секция „Традиционна духовна и социално-нормативна култура“ на Етнографския институт с музей при БАН
14-15 март 2016 г., Нова конферентна зала, Софийски университет