Научни форуми

юни 2021 г.

Посветена на 140 г. от рождението на Димитър Подвързачов и в памет на доц. д-р Вихрен Чернокожев