Научни форуми

юни 2019 г.

4–5 ноември 2019 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Ньойският диктат и трагичната съдба на българите от Западните покрайнини