Научни форуми

юни 2018 г.

Съпътстващо събитие на „ТексТейлърЕкспо 2018”
Три лекции на чешкия славист - за руския авангард и неоавангард, за Юри Колар и за образа на Ленин в киното
Посветена на годишнини от рождението на: Дора Габе, Елисавета Багряна, Калина Малина, Никола Фурнаджиев, Лъчезар Станчев