Научни форуми

юни 2013 г.

Покана за участие в конференцията "Великотърновската Алма Матер в българската литература"
Втората от цикъла лекции "Книгата на книгите"
Центърът за източни езици и култури в София събира познавачите на хайку поезията