Научни форуми

януари 2019 г.

В рамките на „Чудомирови празници – 2019“
В рамките на семинара „Мобилност. Миграции. Култура“ на ИЕФЕМ – БАН
Научният форум се посвещава на 185 години от рождението и 140 години от кончината на патрона на русенската библиотека – Любен Каравелов
18 януари 2019 г., 16.30 ч., Нов български университет