Научни форуми

януари 2015 г.

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
Арх. Петър Диков с лекция в Нов български университет
Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"