Научни форуми

януари 2006 г.

Да разбираме изкуството в киното
ІХ-та международна конференция
Литературен семинар
Филип Русен - Ивайло Знеполски