Научни форуми

февруари 2019 г.

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
Международна научна конференция на Факултета по славянски филологии