Научни форуми

декември 2011 г.

90 г. от рождението на Борис Априлов и 70 г. от рождението на Станислав Стратиев
Част от поредицата "Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България"
За превода и издаването на литература от Скандинавския Север в България
В рамките на изследователския проект "Пресата в условията на интернет и новите медии"
Юбилейна научна конференция в чест на 70 години от рождението на поета