Научни форуми

април 2018 г.

Международният научен форум „Скритото лице на спасението на българските евреи“ ще се проведе на 16 април в Софийския университет